Nieuwsbrief

De nieuwsbrief is sinds het scoutsjaar 2016-2017 onze maandelijkse communicatie naar ouders,symphatisanten,… iedereen die interesse heeft in onze scouts.  In de nieuwsbrief vind je informatie over komende evenementen, verslagjes over afgelopen vergaderingen en foto’s.

Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via deze link.