Lid worden

INSCHRIJVINGSBELEID 2022 – 2023

Sinds enkele jaren merken we een grote stijging in ons ledenaantal. Spijtig genoeg kunnen we niet voldoen aan de stijgende vraag van nieuwe inschrijvingen. Er is meer vraag dan er plaatsen vrij zijn. Daarom besloot de aftredende groepsleiding (2015 – 2017), in samenspraak met de groepsleiding (2017 – 2019) en de huidige leidingsploeg om een duidelijk, transparant en concreet inschrijvingsbeleid op te maken.

Met dit beleid proberen we de inschrijvingen voor het jaar 2022 – 2023 op een zo eerlijk mogelijke en onbetwistbare manier te laten verlopen. Hiervoor werken we op basis van voorinschrijvingen en een wachtlijst die rekening houdt met verschillende voorrangscriteria.

Vanaf 1 juli 2017 ging ons nieuw inschrijvingsbeleid van kracht.

Wat houdt dit precies in?

Voorinschrijving bestaande leden

Als je in 2021 – 2022 reeds lid bent van scouts De Zonnekerels, ontvang je vanaf 1 juli 2022 een mail van je huidige leiding. In deze mail vind je een link om online een voorinschrijving voor het scoutsjaar 2022 – 2023 in te dienen. Je hebt tot en met 10 augustus (23u59) de tijd om de voorinschrijving in te dienen.

• Indien je tijdig je voorinschrijving hebt ingediend, ontvang je vanaf 1 september een uitnodiging om je definitief te komen inschrijven op onze inschrijvingsdag*, die plaats vindt op zaterdag 10 september 2021.

• Indien je geen voorinschrijving indient, of je dient de voorinschrijving te laat in, dan is er geen zekerheid dat je je kan inschrijven voor het scoutsjaar 2022-2023. Je valt dan onder de categorie ‘nieuwe leden’.

Voorinschrijving nieuwe leden

10 augustus bekijkt de groepsleiding hoeveel voorinschrijvingen van bestaande leden er per tak werden ingediend. Indien we vaststellen dat er bij een bepaalde tak nog plaatsen vrij zijn, starten we voor deze tak met een openbare voorinschrijving. Dit betekent dat iedereen die interesse heeft om zich in te schrijven in deze tak voor het scoutsjaar 2022 – 2023 online een voorinschrijving kan indienen. Hiervoor heb je dan de tijd vanaf 11 augustus tot en met 25 augustus (23u59). De link naar dit online formulier zal via onze website en via onze Facebookpagina gecommuniceerd worden.

Wie zo’n openbare voorinschrijving indient – dit is dus een voorinschrijving voor nieuwe leden – komt op een wachtlijst terecht. Deze wachtlijst werkt op basis van verschillende criteria. Wordt er aan een bepaald criteria voldaan, dan kom je hoger te staan in de lijst. Aan hoe meer criteria je dus voldoet, des te hoger je komt te staan op de wachtlijst. Alle criteria vind je onderaan onder ‘wachtlijst nieuwe leden’.

Vanaf 1 september ontvang je dan een mail met daarin ofwel:

  • een uitnodiging voor definitieve inschrijving op onze inschrijvingsdag
  • of de melding dat de tak spijtig genoeg verzadigd is en dat je geen plaats hebt kunnen bemachtigen. We doen ons best om interessante alternatieven aan te bieden.
 

De inschrijvingsdag

De inschrijvingsdag vindt plaats op zaterdag 10 september 2021 op de Zonneweide.
Tijdens deze inschrijvingsdag word je definitief ingeschreven. Dit is enkel mogelijk indien je hiervoor een voorinschrijving hebt ingediend en van de leiding een uitnodiging hebt gekregen om naar de inschrijvingsdag te komen. Al het nodige papierwerk (denk aan medische fiches) wordt ter plaatse in orde gebracht. Je maakt kennis met de nieuwe leiding en ontvangt indien gewenst je sjaal, T-shirt en dergelijke. De betaling gebeurt via overschrijving; je hoeft dus geen cash mee te brengen.

Wachtlijst nieuwe leden

Wanneer je een voorinschrijving voor nieuwe leden indient, word je op een wachtlijst geplaatst. Afhankelijk van verschillende criteria kom je hoger te staan in de ranglijst, en heb je dus meer kans op een definitieve inschrijving indien er plaatsen vrij zijn. Als er een plaats vrij is en jij hiervoor in aanmerking komt, word je hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht door de leiding.

De criteria

• De persoon heeft broers/zussen die al lid zijn van scouts De Zonnekerels
• De persoon is een zoon/dochter van een huidige leiding/ oud-leiding/ VZW’er • De persoon woont in Sint-Denijs-Westrem
• De persoon gaat naar school in Sint-Denijs-Westrem

Elk criteria staat gelijk aan 1 punt. Hoe meer punten je hebt, hoe hoger je komt te staan in de lijst.

Indien er een gelijke score is, krijgt de oudste voorrang.

Inschrijvingen tijdens het jaar

Indien er na de voorinschrijving voor bestaande leden en na de voorinschrijving voor nieuwe leden nog plaatsen vrij zijn, en er dus geen plaatstekort is bij een bepaalde tak, dan is het nog mogelijk om in de loop van het scoutsjaar nieuwe leden in te schrijven. Bij hen geldt dan first come, first serve.

Indien er bij de aanvang van het scoutsjaar niet voldoende plaatsen waren, is het niet mogelijk om tijdens het jaar nog leden in te schrijven, ook niet indien er reeds ingeschreven leden afhaken.