Afspraken

Zoals elke vereniging waar mensen samen zijn, heeft ook onze scouts een aantal regels. Op deze pagina vind je enkele links naar belangrijke documenten waarin deze regels neergeschreven zijn.

Inschrijvingsbeleid_2021-2022

Sinds enkele jaren merken we een grote stijging in ons ledenaantal. Spijtig genoeg kunnen we niet voldoen aan de stijgende vraag van nieuwe inschrijvingen. Er is meer vraag dan er plaatsen vrij zijn. Daarom besloot de groepsleiding van 2015 – 2017, in samenspraak met de groepsleiding van 2017 – 2019 en de toenmalige leidingsploeg om een duidelijk, transparant en concreet inschrijvingsbeleid op te maken.

Met dit beleid proberen we de inschrijvingen voor het jaar 2021 – 2022 op een zo eerlijk mogelijke en
onbetwistbare manier te laten verlopen. Hiervoor werken we op basis van voorinschrijvingen en een wachtlijst die rekening houdt met verschillende voorrangscriteria.

Vanaf 1 juli 2017 ging ons nieuw inschrijvingsbeleid van kracht.

RDD_BELEID_LEDEN 

Het RDD beleid voor de leden wordt aan het begin van het jaar ondertekend door alle leden van de givers en de jin. 

Sanctiebeleid